Vijenac 362

Časopisi

Sedmi pečat

»Riječi«, časopis za književnost, kulturu i znanost, gl. ur. Slavko Jendričko, br. 4, Matica hrvatska Sisak, 2007.

Faktografija s dušom

»Hrvatsko glumište«, časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika, gl. ur. Dubravka Lampalov, br. 32, 33, 34, Zagreb, 2007.

Oprost i(li) osveta

»Društvena istraživanja«, časopis za opća društvena pitanja, gl. ur. Maja Štambuk, br. 92, god. 16, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, studeni–prosinac 2007.

Vijenac 362

362 - 17. siječnja 2008. | Arhiva

Klikni za povratak