Vijenac 344

Književnost, Kolumne

PRIJEVOJI PJESNIŠTVA - Zvonimir Mrkonjić

Metamorfoze, varijacije

Dunja Robić, Poezija, DHK, Zagreb, 2007.

Metamorfoze, varijacije

Dunja Robić, Poezija, DHK, Zagreb, 2007.

Tko je pročitao roman Dunje Robić Abelarova pisma, jedno od najvažnijih djela hrvatske proze iz druge polovice 20. stoljeća, koje spisateljicu svrstava o bok velikih pisaca imaginarne povijesti kakvi su Marguerite Yourcenar i Michel Tournier, sa zanimanjem će posegnuti za njezinom poezijom, objavljenom tek nakon autoričine smrti. Po svemu sudeći ta je poezija, kao i spomenuti roman, nastala glavninom u pedesetim godinama. Njezini prijevodi Baudelairea i Rilkea bili su dragocjena popudbina svakom tko je od pedesetih godina ulazio u književnost. Ono što je bitno reći o Dunji Robić (1922–1999), pseudonim Mire Dupelj, spisateljici koja je dugo bila poznata samo kao libretistica i prevoditeljica, jest to da je njezina literatura ponikla u poticajnom ozračju kazališne Družine mladih, koju je za vrijeme Drugoga svjetskog rata osnovao Vlado Habunek, na ustuk kako ustaškom tako i komunističkom jednoumlju.

Već samim pogledom na kazalo osvjedočit ćemo se da su naslovi pjesama izraženi nazivljem glazbenih vrsta ili glazbala – sonata, lira, rapsodija, serenada, sarabanda, varijacije – što govori o tome kako Dunja Robić vidi u poeziji vrstu verbalne glazbe. Iz njezinih Sonata razabire se pokušaj da tematski razvoj pjesme, zasnovan na opisu predmeta ili osjećaja, zamijene glazbena tempa u kojima se pjesnička misao oponaša glazbenom apstraktnošću, gdjekada, čak nadrealno skokovitom asocijativnom samovoljom. U ciklusu Lira dominantna boja svake od šest lira nudi se čitanju u sinestezijskom ključu. Slična ideja sinestezije izlaže se i u Rapsodijama: »Jabuka dok cvate miriše na / Metamorfozu / U crveno / Djevojka dok ljubi miriše na / Metamorfozu / U crno / Svaka boja miriše na metamorfozu / U nešto neviđeno / Samo metamorfoza / miriše uvijek jednako.« (IV. rapsodija). O svom uvjerenju o nadmoći glazbe pjesništvu Dunja Robić će uostalom izrijekom reći u I. varijaciji: »Koliko je glazba ljepša od riječi / toliko je srce draže od prstena.«

Sljedeća varijacija sastoji se od četiri lomljena stiha, forma u kojoj možemo prepoznati oblik Ivšićeva Narcisa, izvedena svojedobno kao zborska skladba. Uz to svi ulomci međusobno su paralelni, gotovo unisoni, ali u malim ritmičko–semantičkim pomacima koji nam omogućuju da cjelinu doživimo glazbeno:


Niz vodu

uz vodu

oseka

Niz mene

uz tebe

rijeka

Nada mnom

u tebi

zavičaj

Za šume

i srne

zagrljaj


Varijacije se sastoje od stotinu i tri pjesme ili od neovisnih ulomaka koje izgovaraju muški i ženski govornik. Njihova moguća dijaloška veza, koju čitalac može rekonstruirati, govori o ljubavnom odnošaju koji je odmaknut u virtualno mukom postojanja. Sjetimo se da je Dunja Robić vršnjakinja Vesne Parun te dijeli s njom tragični postav muško–ženskog odnosa. To je tragična ljubav koja govori o odnosu onkraj ovozemnog – tragična jer su u njoj i Orfej i Euridika mrtvi, u sablasnoj nô–drami gdje mrtvi vjetar izgovara riječi živih koji to više nisu: »Zašto si se ikad okrenuo / kad si mogao otići?/ Tvoja tiha mrtva duša / tužnu nevjestu prosi. / Moji su svatovi goli i bosi / a riječi moje kiša sluša.« (10) Rilke u Desetoj elegiji govori o nemogućoj ljubavi između mladića i djevojke koja je tužaljka, zato što to biće–personifikacija zrcali bol ovozemnog opstanka. Eliptičnost nekih od pjesama Dunje Robić kao da su izraz ljubavi prema biću–tužaljki: »Pogladiti ni pogladiti / tebe što si kao voda / Od tuge od same tuge / zbog sna ili života.« (13) Pjesnikinja ima sposobnost sažimanja zato što ono izostavljeno na čudan način, poput povećala, približava bit pojave. I kao u japanskom pjesništvu slika kao upit zamjenjuje iskaz osjećaja: »Polako kaplje noć / Ti si me prešutio / A zvijezde ko šturci / Blistaju uz moje uho. / Gdje su daleke planine / rascvalih sunovrata?« (16). Kako god eliptične i hermetične, Varijacije Dunje Robić najbolji su dio njezina pjesništva, u njima se osjeća utjecaj narodne poezije u jednostavnosti i kristalnoj jasnoći slika pa je bilo krajnje vrijeme da se, napokon objelodanjene, pročitaju kao vrijedan prinos hrvatskoj lirici pedesetih godina:


Tebe pomilovati

jer si dalek

Poljubiti

jer je teško

Zagrliti

jer je nemoguće

Tebe

što si dno moga potoka. (32)

Vijenac 344

344 - 10. svibnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak