Vijenac 339

Kritika

Hrvatska poezija

POETSKA SIDRIŠTA

Ivan Mlačić, Biti more, Ogranak Matice hrvatske Samobor, Samobor, 2006.

Hrvatska proza

Humor vječne jabuke

Damir Markulj, PMS ili prava muška spika, Vuković & Runjić, Zagreb, 2006.

Britanska filozofija

Od pamtivijeka

Terry Eagleton, Sveti teror, prev. Dinko Telećan, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.

Hrvatska proza

Što je stvarnost?

Rade Jarak, Enciklopedija očaja, Fraktura, 2006.

Jezikoslovlje

Engleski u hrvatskome

Nives Opačić, Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.

Hrvatska filozofija

Povratak moderni kao kritika moderne

Tonči Valentić, Mnogostruke moderne. Od antropologije do pornografije, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.

Turska proza

PUT KA SREĆI

Orhan Pamuk, Snijeg, prev. Marta Andrić, Vuković & Runjić, Zagreb, 2006.

Vijenac 339

339 - 1. ožujka 2007. | Arhiva

Klikni za povratak