Vijenac 332

Filatelija

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Čisto slikarstvo

Autor Danijel Popović, dizajner, dimenzije 35,5 x 42,6 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. prosinca 2006.

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Čisto slikarstvo

Autor Danijel Popović, dizajner, dimenzije 35,5 x 42,6 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. prosinca 2006.

Ovogodišnja serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo predstavlja troje umjetnika. O Vladimiru Beciću bit će više riječi u ovom broju »Vijenca«, dok ćemo o Ivanu Picelju i Nasti Rojc više reći u idućim brojevima. U nastavku donosimo izvatke iz teksta Mladena Medara o Vladimiru Beciću objavljena u deplijanu.

Vladimir Becić (Slavonski Brod, 1886 – Zagreb, 1954) jedan je od nekolicine hrvatskih umjetnika čijim opusom završava jedno, a započinje drugo, novo razdoblje hrvatskog modernog slikarstva. Iako je Becić najprije 1904. u Zagrebu upisao studij prava, usporedno je polazio privatne slikarske tečajeve kod Crnčića i Čikoša te izlagao na obljetničkoj izložbi Hrvatskog društva umjetnosti i Prvoj jugoslavenskoj umjetničkoj izložbi u Beogradu. Godine 1905. i 1906. Becić odlazi u München, gdje polazi privatne slikarske tečajeve, da bi 1906. bio primljen na Akademiju kod H. F. Habermanna, čiju su klasu od 1905. do 1910. pohađala sva četvorica pripadnika tzv. minhenskog kruga (Račić, Kraljević, Herman i Becić). Po završetku školovanja u Münchenu odlazi u Pariz i upisuje se na Académie de la Grande Chaumiere. U Zagreb se vraća 1910. te u Salonu Ulrich priređuje prvu samostalnu izložbu. Matko Peić Becićevu Mrtvu prirodu iz 1909. (koja je motiv poštanske marke) u knjizi posvećenoj upravo Beciću (Revija, Osijek, 1987) povezuje sa svakodnevicom naše slikarske klase kod Habermanna. Vladimir Becić izlagao je na izložbama zagrebačkog Proljetnog salona, izložbama Grupe nezavisnih umjetnika (Miše, Varlaj, Kljaković, Kršinić, Meštrović, Babić) od 1921. do 1927, a bio je i član znamenite Grupe trojice (Babić, Miše, Becić), osnovane 1930, koja je njegovala poetiku tzv. čistog slikarstva realističke i kolorističke orijentacije. Godine 1934. dodijeljeno mu je mjesto redovitog profesora na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, na kojoj ostaje do umirovljenja 1947. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1934. Marka je izdana u arčićima od šest maraka, a izdana je i omotnica prvoga dana.


Priredila Sandra Cekol

Vijenac 332

332 - 7. prosinca 2006. | Arhiva

Klikni za povratak