Vijenac 322

Ples

Razgovor: Matija Ferlin, koreograf i performer

Fotokoreografija po križnom putu

Teško mi je navoditi razlike između plesnog i kazališnog izraza, jer je žanr kazališta kojim se ja bavim simbioza plesnog i kazališnog. Kada radim na vlastitim projektima u ulozi koreografa, polazim od malih koncepcija, ideja, i ne marim o žanru. Ne zanima ...

Vijenac 322

322 - 6. srpnja 2006. | Arhiva

Klikni za povratak