Vijenac 265

Časopisi

Kulturna stanja

»Arhitektura«, stručni i znanstveni časopis Udruženja hrvatskih arhitekata, gl. ur. Krunoslav Ivanišin, UHA, br. 1 (215)/2003.

Znanstveni dijalog

»Republika«, mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, gl. ur. Ante Stamać, br. 3, god. LX, Društvo hrvatskih književnika i Školska knjiga d. d., Zagreb, ožujak 2004.

Kunarska gajeta

»Čakavska rič«, polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, gl. ur. Joško Božanić, br. 1-2 (1-224), Književni krug Split, siječanj-prosinac 2003.

Kultura i multikultura

»Novi Kamov«, gl. ur. Ljubomir Stefanović, br. 4, sv. 9, god. III, Izdavački centar Rijeka, 2003.

Dugi let

»National Geographic«, službeno glasilo Društva National Geographic, gl. ur. Hrvoje Prćić, br. 4, god. II, Zagreb, travanj 2004.

Vijenac 265

265 - 29. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak