Vijenac 265

Matica hrvatska

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

Blistava parada

Jasnoća tehnike u službi glazbenog izraza, uz preciznost izvedbe, zrcalila se tijekom cijeloga recitala

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Lika u srcu

»Lička revija«, časopis ogranka Matice hrvatske Gospić, gl. ur. Ranko Šimić, br. 4, 2004.

Matica hrvatska

Droga ne stvara umjetnike

Josip Muselimović, predsjednik Matice hrvatske Ogranak Mostar

Uzlet, odjek i ponos

U proteklih šest godina ostvarili smo značajne rezultate. Ponajprije Maticu smo konstituirali i za njezino djelovanje osigurali prostor u centru Mostara, otvorena je reprezentativna knjižara MH, pokrenuti su Dani Matice hrvatske Mostar i časopis »Motrišta«, a organizirali smo i tri okrugla stola ...

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu MH

Štovanje kamenja

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu Matice hrvatske i Klub hrvatskog etnološkog društva organizirali su 21. travnja predavanje Tome Vinšćaka s temom Hodočašće na Kailas — pupak svijeta.

Odjel tehničke kulture MH

Tehnička prošlost

Glazbena slušaonica MH

Evokacija nemira

U nastavku rada Glazbene slušaonice Matice hrvatske, pod vodstvom Krešimira Brlobuša, 16. travnja, govorilo se o životu i djelu Dmitrija Šostakoviča, posebno o njegovoj V. simfoniji u d-molu.

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu MH

Novo vodstvo

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Čeh, Leh i Meh

Stjepan Krasić, Pape i hrvatski književni jezik u XVII. stoljeću, Hrvatski među šest svjetskih jezika, Matica hrvatska Zagreb, Matica hrvatska Čitluk, 2004.

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Poučni bestijarij

Josip Cvenić, Mudra budala (basnolike priče), ur. Ivan Trojan, Matica hrvatska — Ogranak Osijek / Park prirode Kopački rit / Grafika, Osijek, Osijek 2004.

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Oplemenjeni trenuci

Silvana Kružić, Dvije polovice duše, Ogranak Matice hrvatske Mrkopalj, Mrkopalj 2003.

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Između Gline i Kupe

»Matica glinska«, glasilo Udruge Matice hrvatske Glina, ur. Katica Gašljević Tomić, god. VII, br. 13, veljača 2004.

Vijenac 265

265 - 29. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak