Vijenac 256

Časopisi, Matica hrvatska

Uspješno premošćivanje

»Most / The Bridge«, časopis za međunarodne književne veze, gl. ur. Srećko Lipovčan, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, br. 4, prosinac 2003.

Uspješno premošćivanje

»Most / The Bridge«, časopis za međunarodne književne veze, gl. ur. Srećko Lipovčan, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, br. 4, prosinac 2003.

U Hrvatskoj ne postoji autorska agencija koja bi sustavno brinula za hrvatske književnike i plasman njihovih djela u inozemstvu. Ukoliko se u inozemstvo želi plasirati roman nekog domaćeg književnika, nužno je prevesti barem tri njegova poglavlja kako bi — nakon što ih pročita potencijalni izdavač, mogao donijeti odluku želi li čitati dalje.

Nedostatak sustavnije državne skrbi za prezentaciju hrvatske pisane riječi u inozemstvu Društvo hrvatskih književnika nastoji premostiti časopisom »Most / The Bridge« koji izlazi četiri puta godišnje, sa osnovnom zadaćom da inozemnim čitateljima predstavi hrvatsku književnu scenu, njezine aktere i njihova djela.

Svjesni da zahtjevnog i razmaženog inozemnog čitatelja neće privući samo kvaliteta teksta, uredništvo »Mosta« pobrinulo se i za odličnu prezentaciju. Tisak na kvalitetnom papiru i atraktivna naslovnica Duška Šibla (čije su ilustracije za Pjesme u prozi Oscara Wildea predstavljene na stranicama u boji) privlači pažnju koju sadržaj časopisa vrlo lako zadržava. Većina tekstova objavljena je u prijevodu na engleski jezik, no tu su i tekstovi na njemačkom, francuskom i španjolskom jeziku. Tradicionalno najznačajniji dio časopisa Literature in Translation donosi stihove Gojka Sušca, Sanje Pilić i Tatjane Gromače te prozu Sibile Petlevski, Nedjeljka Fabrija, Julijane Matanović i drugih, a tu su i eseji Ludwiga Bauera i Višnje Machiedo.

Nastavljajući tradiciju predstavljanja hrvatskih pisaca, u ovom broju »Most« predstavlja Josipa Mlakića kroz razgovor koji je objavljen na engleskom jeziku, dok je izvadak iz njegova nagrađenog romana Živi i mrtvi objavljen na španjolskom jeziku.

Ljubica Ivanišević

Vijenac 256

256 - 25. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak