Vijenac 253

Matica hrvatska

Putopis

Hrvatska ekipa na brdovitom Balkanu

Zašto je iz Sofije do Europe bliže nego iz Zagreba, nismo doznali u tih nekoliko dana dok nam je Balkan bio blizu, a Hrvatska daleko

Zapisano sjećanje

Tragom Matice hrvatske, Zapisi i sjećanja o radu metkovskih članova Matice hrvatske, ur. Ratko Krstičević, Ogranak Matice hrvatske Metković, 2003.

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

Sjajan recital

U cjelini recital je bio doista kvalitetan, i još je jednom potvrdio činjenicu da danas u Hrvatskoj postoji mnogo mladih, izrazito darovitih glazbenika

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Govorite li hrvatski?

Nova knjiga Matice hrvatske

Arnold Schönberg

Charles Rosen, Arnold Schönberg, prev. s engl., komentari, obrada i izrada kazala Nikša Gligo, notografija Vjekoslav Nježić, Glazbena knjižnica Matice hrvatske, knj. 9, gl. ur. Jelena Hekman, ur. Nedjeljko Fabrio, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.

Rodnom gradu

Prof. dr. Rudolf Horvat, Poviest slob. i kr. grada Koprivnice, Mala biblioteka Ogranka Matice hrvatske Koprivnica, Koprivnica, 2003.

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Šibenski ružarij

Stjepan Gulin, Svete nesanice, Matica hrvatska Zagreb — Ogranak Matice hrvatske Šibenik, 2003.

Izdanja

Iseljenička saga

Nakladni zavod Matice hrvatske 28. listopada predstavio je knjigu, koju je izdao sa Hrvatskom maticom iseljenika, Hrvati na jugu Afrike autora Tvrtka Andrije Mursala.

Pozicija arhitekture

»Čovjek i prostor«, mjesečnik udruženja hrvatskih arhitekata, br. 582/583, gl. ur. Zdravko Krasić, Zagreb, 2003.

Vijenac 253

253 - 13. studenoga 2003. | Arhiva

Klikni za povratak