Vijenac 236

Književnost

Putni zapis

Pogled iz vlaka

Kod nas se mnogo više znade o Portugalu ili o Irskoj nego o Hrvatskoj. Razmišljajući iz vlaka Budimpešta — Zagreb, to je nevjerojatno. Čovjek se na kraju pita i to koliko nam koristi što nam se slika koju imamo jedni o drugima ...

Književnopovijesna monografija

Metodološka jasnoća

Helena Sablić-Tomić, Intimno i javno (suvremena hrvatska autobiografska proza)

Esej pročitan na predstavljanju zbornika Važno je imati stila

Hommage ŕ Kruno

Državni udar 1971. promijenio je bitno hrvatsku kulturnu scenu. Među hrvatskom inteligencijom zavladao je defetizam. Čak se širio Leninov slogan »Čim gore tim bolje«

Esejistika

I teroristi su žrtve

Jean Baudrillard, Duh terorizma, Meandar, Zagreb, 2003.

Hrvatska proza

Potopljeni svijet

Marko Luka Zubčić, Pučina sna, Celeber, Zagreb, 2003.

Teatrološke studije

Analitička preciznost

Boris Senker, Kazališne razmjene, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002.

Filozofija

Svježe i provokativno

Michel Foucault, Riječi i stvari, prev. Srđan Rahelić, Golden marketing, Zagreb, 2002.

Lirski profil hrvatske himne

Vrsni katalog emocija i epiteta

Po čemu je Horvatska domovina, poznatija po početnom stihu, koji je i službeni naslov himne, stekla toliku privlačnost i postala najpovlašteniji hrvatski pjesnički tekst, barem po dvjema početnim i dvjema završnim strofama, predlošcima himne?

Hrvatska poezija

I ne pitaj me ništa

Drago Ivanišević, Pjesme, Exlibris, Zagreb, MMII

Hrvatska kajkavska proza

Prvi hrvatski roman!

Jakob Lovrenčić, Adolf iliti kakvi su ljudi, za tisak priredio, tekst transkribirao, rječnik sastavio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Disput, Zagreb, 2002.

Vijenac 236

236 - 20. ožujka 2003. | Arhiva

Klikni za povratak