Vijenac 211

Književnost

Hrvatska talijanistika

Sjenčenje makijavelizma

Mladen Machiedo, Machiavelli segreto (Skriveni Machiavelli), ed. Anterem, Verona, 2001.

Hrvatska talijanistika

Sjenčenje makijavelizma

Mladen Machiedo, Machiavelli segreto (Skriveni Machiavelli), ed. Anterem, Verona, 2001.

Gotovo trideset godina nakon što je napisan (i tiskan u zagrebačkoj stručnoj publikaciji »Studia Romanica et Anglica«) tekst talijanističke studije Mladena Machieda Machiavelli segreto (dakle, skriveni, otajni aspekti velikog firentinskog pisca) izlazi u obliku knjige u zemlji-adresatu, odnosno prvi put izravnije se obraća literarnoj javnosti najprirodnije zainteresiranoj i najbolje informiranoj o meritumu problema. Dakako, objavljivanje na vremenskoj distanci znači svojevrsnu provjeru, potvrdu vrijednosti, a pojavljivanje knjige u Italiji, u sredini najkompetentnijoj za makijavelističke studije, samo je po sebi afirmacija autora i čitave naše talijanistike.

Zanimljivo je da se knjiga tiska u okviru posebnih izdanja časopisa »Testuale«, namijenjena ponajprije kritici suvremenoga pjesništva. Stoga glavni urednik te publikacije, pjesnik Gio Ferri, u uvodniku objašnjava razloge prihvaćanja: jedan je u snazi i čistoći Machiavellijeva pisanja (što bi i nama danas moglo biti poticajno), drugi je kritička akribija i svojevrsna pustolovnost Machiedova otkrića, a treći su zasluge minuloga rada našega pisca, koji je u navedenom časopisu već tiskao niz pertinentnih studija (o prevođenju pjesništva, o Kamovu, o Sabi i Pasoliniju). Konačno, i ne manje važno, u svojem časopisnom predživotu Machiedova je studija o Machiavelliju već bila došla u ruke niza autoritativnih čitatelja, pa su se o njoj najpohvalnije izražavali i Betocchi, Barberi Squarotti, Bigongiari, Finzi, Manacorda, Guidaccijeva i mnogi drugi. Panorama takvih reakcija, pravi florilegij inozemne recepcije, pridodan je ovome izdanju, a sam autor je — u obliku pisma izdavaču — napisao zanimljiv pogovor, u kojemu odmjerava odjeke i premošćuje pukotinu proteklog vremena.

Povijesni roman

Tema Machiedove studije relativno je manje znani i manje tumačeni Machiavellijev povijesni spis Život Castruccia Castracanija. Riječ je o trečentesknom kondotijeru, guelfu iz Luke, istaknutom ratniku i osvajaču, neprijatelju Firentinaca. Biografska motivacija došla je Machiedu jamačno za vrijeme njegova studijskog boravka u Luki (za specijalizacije u Pisi), a posebno ga je zaintrigirala činjenica da se firentinski kancelar pozabavio sudbinom notornoga neprijatelja zavičajnoga mu grada. U potrazi za objašnjenjem te zagonetke Machiedo je proučio svu postojeću povijesnu, arhivsku dokumentaciju, a još više od toga analizirao je poetička i politička stajališta pisca slavnoga traktata o Vladaru, ali i Firentinskih povijesti i Umijeća ratovanja. Neslučajno, u jednom mu času dolazi pod pero i asocijacija na Machiavellijevu komediografsku žicu, iskazanu u znamenitoj Mandragoli, a nije nezanimljivo i pozivanje na duh suvremenika Ariosta.

Kako bilo, spis o Castracaniju već je Ugo Foscolo okrstio malim povijesnim romanom, a anonim iz osamnaestog stoljeća karakterizirao ga je kao mogući temelj za roman »ispisan iz kaprica« i gotovo lišen autentičnih podataka. U većini kasnijih hermeneutičkih reakcija raspravljalo se o povijesnoj podlozi djela, ukazivalo na proizvoljnosti i na slijeđenje antičkih modela (Salustija, Diogena Laertija). Doista, imitacija klasike bila je za Machiavellija gotovo obavezna, a izbor Castruccia Castracanija kao protagonista svojevrsno je egzemplificiranje teorijskih tezâ i opsesijâ o idealnom vojskovođi, knezu i vladaru. Iako je otpala identifikacija Castruccia s danteovskim Veltrom, dramatično osvjetljenje te tragične figure u svakom slučaju obogaćuje fenomenologiju talijanskih srednjovjekovnih komuna, a — iz perspektive Machiavellijeva opusa — usporedba Castracanija s vojvodom Valentinom, Cesarom Borgiom i Lorencom Veličanstvenim nudi amplitudu tananih preljeva i obogaćenja pukih idejnih premisa.

Smijemo li otkriti tajnu?

Metodičan i precizan, Machiedo nastoji odgovoriti na sva pitanja što ih nameće problematika. Često čak taksativno niže točku po točku nedoumica i dvojbi. Na stilskoj razini uočava kako djelo zadobiva auru čudesnosti, bajkovitosti, i to stoga što se Machiavelli služi pravom euforijom onomastike, hipertrofijom brojeva i neodmjerenom superlativnošću (odnosno, kako u jednoj formulaciji stoji: strastvenim nominalizmom). Na razini zapleta vrijednost djela nalazi u evidentiranju fatalnih preokreta i paradoksalnih situacija. Doista, čitanje spisa o Castrucciu Castracaniju sili nas da vodimo više računa o onome što Machiavelli ne kaže izričito, nego podrazumijeva ili nudi između redaka, pa utoliko Machiedova studija pridonosi poželjnu sjenčenju opusa, koji je inače prečesto viđen i odčitavan u crno-bijelim kontrastima.

Ne znam smije li se otkriti tajna iz naslova, s obzirom da knjiga pomalo ima karakter detektivskog istraživanja povoda i sustavnog konstruiranja narativnog toka — gotovo nalik na poetiku i praksu Leonarda Sciascie iz faze njegova rada po dokumentima (obrada arhiviranih dosjea, otvaranje zapuštenih »slučajeva). Da udovoljim znatiželji javnosti, kojoj knjiga vjerojatno neće dospjeti u ruke, odgonetka najkraće glasi kako je Machiavelli bio i plaćenik Medičejaca, firentinskih gospodara, i prijatelj mnogih od onih koji su kovali urotu protiv medičejske vlasti. Ako je to i bio moralni tjesnac, moramo priznati da se pokazao kreativno produktivnim.

Tonko Maroević

Vijenac 211

211 - 4. travnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak