Vijenac 211

Polemike

Reagiranje na polemiku o Tolkienovoj ideologiji u Gospodaru prstenova, »Vijenac« br. 209 i 210

Kritičari kao nemani

Umjesto traženja nategnutih alegorija u Gospodaru prstenova koje bi, kao, mogle natjerati vodu na mlin tezi o potpunoj irelevantnosti Tolkienova djela — pa čak i o njegovu pogubnom rasizmu i inim radikalno prevladanim zlima — kritičari bi za početak morali baratati opipljivim ...

Reagiranje na polemiku Jean Clair — Annie Le Brun, »Vijenac« br. 210 (21. ožujka 2002)

Još o Clairovoj mračnosti

Kad bismo slijedili Jeana Claira u njegovom sadašnjem promišljanju nadrealizma i nadrealista, Zapad bi trebao mnogo više duševnih bolnica nego što ih danas ima. Svojedobno, a ne tako davno, taj je isti Zapad u naci-varijanti i ostalim manje strašnim modalitetima, uključivši ovdje ...

Vijenac 211

211 - 4. travnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak