Vijenac 211

Književnost

Što znamo o Milici Koriolanovićevoj, muzi Hanibala Lucića?

Pjesnikovi ljubavni jadi

Nove podatke o Milici nalazimo u rukopisu Pavla Cipika pisanu 1708. za potrebe pjesnika Jerolima Kavanjina, koji je tada sabirao građu za svoj poznati spjev.

Hrvatska talijanistika

Sjenčenje makijavelizma

Mladen Machiedo, Machiavelli segreto (Skriveni Machiavelli), ed. Anterem, Verona, 2001.

Mlada hrvatska proza

Kidnaperi

Hrvatska proza

Priča na paši

Zvonimir Balog, Predživot, Naklada Pavičić, Zagreb, 2001.

KNJIŽEVNI GLOBUS

Salman Rushdie napao britanske novinare

Salman Rushdie napao je britanski tisak i rekao da su neki kritičari vjerojatno razočarani što uistinu nije ubijen.

Hrvatska proza

Kako sam volio pubertet

Dalibor Šimpraga, Kavice Andreja Puplina, Durieux, Zagreb, 2002.

Ruska avangarda

Sat u poplunu

Daniil Harms, Sasvim obične besmislice, prev. Irena Lukšić, Šareni dućan, Koprivnica, 1999.

Velimir Visković: POZICIJA KRITIČARA

Uvjerljivi skokovi

Čedo Prica, Bilježnice namjernog sjećanja, Konzor — Prometej, Zagreb, 2001.

Vijenac 211

211 - 4. travnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak