Vijenac 211

Hrvatska i Europa

Motivi kovanica eura

Političari ispred umjetnika

Čini se da se svojim umjetnicima dovoljno ponose samo Talijani, Španjolci i Austrijanci. No, tužna je spoznaja da je samo Dante dogurao do najveće kovanice od 2 eura, dok su Mozart i De Cervantes osuđeni na jedan euro, odnosno deset, dvadeset i ...

Jordan Vujatović

Vodič za budućnost

Daniel Geugen, Praktični vodič kroz labirint Europske unije, prev. Vanja Sikirica, ur. Stjepo Martinović, bibl. Sesame pour l’Europe, izdavač Ministarstvo za europske integracije, 2001.

Jordan Vujatović

Europski odgovori

Što danas znači biti europski građanin, bibl. Euroteka, Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska, Zagreb, 2001.

Vijenac 211

211 - 4. travnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak