Vijenac 211

Časopisi

Igor Ružić

Upeglani prosjek

»Kazalište« 7-8/2001, AGM, ur. Sanja nikčević

Igor Ružić

Kako prerasti sindikat

»Hrvatsko glumište« 15-16/2001, HDDU

Goran Ivaniš

Max Frisch o Gradu

»Dubrovnik«, časopis za književnost i znanost, Matica hrvatska Dubrovnik, br. 3, 2001.

Jelena Gluhak

Struka cum grano salis

»Republika«, časopis za književnost, gl. ur. Velimir Visković, br. 11-12, Zagreb, studeni-prosinac 2001.

Ljubica Anđelković

U spomen Mladenu Kuzmanoviću

»Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu«, gl. ur. Božica Pažur, godina XXXIV, br. 6, Zagreb, 2001.

Marko Kružić

Tih i predan rad

»Vijesti muzealaca i konzervatora«, 4, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb, prosinac 2001.

Tonči Valentić

Najbolji i najstručniji

»Filozofska istraživanja«, br. 83, god. 21, sv. 4, Zagreb, 2001.

Goran Ivaniš

Prva glazbena početnica

»Cantus«, glasilo Hrvatskog društva skladatelja, gl. ur. Erika Krpan, br. 113, Zagreb, 2002.

Vijenac 211

211 - 4. travnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak