Vijenac 171

Znanost

Znanost

Hegel i fenomenologija slobode ljudskih prava

I danas se u eri posvemašnje dominacije ideje ljudskih prava još uvijek pitamo o temelju, općem duhovnom izvoru slobode. Kakvo je vrelo iz kojega je ideja slobode u novom vijeku različnim posredovanjima kroz apstraktno naravno i umno pravo, kroz naobrazbu i prosvjetiteljstvo ...

Simpoziji

Milenijski skup

XXIII. međunarodni Hegelov kongres, Zagreb, 30. kolovoza-2. rujna 2000.

Vijenac za baštinu

Oživljeni Hvar

Ljetna radionica Pharos — antička kultura hrvatskoga Sredozemlja u Starom Gradu, 24-30. srpnja

Sveučilište

Prijedlog novog zakona o visokoj naobrazbi

Kaos se nastavlja

Esej

Dekonstrukcija – pouzdani svjedok vremena?

U Derridinu djelu naziv dekonstrukcija ima isto tako malu ulogu kao što su Abbau i Destruktion imali u Heideggera. Upravo kao što ni egzistencijalizam Bitka i vremena nije Heideggerov vlastiti termin, tako ni etiketa dekonstrukcija nije izvorno Derridin pojam.

Dovršena mapa ljudskoga genoma

Slijed slova u knjizi života

Vijenac 171

171 - 7. rujna 2000. | Arhiva

Klikni za povratak