Vijenac 171

Film

Ante Peterlić DEJA-VU

Majstor melodrame

U povodu ciklusa filmova Davida Leana

Tomislav Kurelec FILMSKA KRONIKA

Televizija i crno-bijeli filmovi

Crno-bijeli film Noć nad Parizom (La traversée de Paris, 1956) redatelja Claudea Autant-Lare, jedan od velikih komercijalnih uspjeha francuske kinematografije pedesetih, koji HTV prikazuje 29. rujna, poticajan je za promišljanje više tema

57. filmski festival u Veneciji

Trijumf dekadencije

Očita je namjera selektora da se pomaknu granice umjetničkog izražavanja unutar nečega što bi se moglo nazvati (pseudo)artističkim filmom.

Filmska služba

Glumački neuvjerljiva katastrofa

Oluja svih oluja, The Perfect Storm, SAD, 2000, režija Wolfgang Petersen

Zaboravi Hollywood: Finski film

Realistična ratna drama

Parrikinu ratnu dramu obilježuje odsutnost svakog ideološkog veličanja pobjede ili junaštva malobrojne finske vojske u borbi protiv brojnijeg i jačeg neprijatelja

Filmska služba

Raskošna stilizacija

Nemoguća misija 2, Mission: Impossible II, SAD, 2000, režija John Woo

Filmska služba

Šarmantno i optimistično

Hi fi — Dućan snova, High Fidelity, SAD, 2000, režija Stephen Frears

Vijenac 171

171 - 7. rujna 2000. | Arhiva

Klikni za povratak