Vijenac 171

Ekologija

Zaštita okoliša

Hrvatska gori!

U programu obrane jadranskog prostora od požara, među ostalim mjerama prevencije, taktički raspoređene promatračnice u krajoliku za mogućnost hitne dojave nastanka požara pokazale su se kao dobra metoda zaštite.

Vijenac 171

171 - 7. rujna 2000. | Arhiva

Klikni za povratak