Vijenac 160

Kolumne

Velimir Visković POZICIJA KRITIČARA

Politički esejist iz Krležine škole

Josip Šentija, S Krležom, poslije '71. Zapisi iz leksikografskog rokovnika, Masmedia, Zagreb, 2000.

Politički esejist iz Krležine škole

Josip Šentija, S Krležom, poslije '71. Zapisi iz leksikografskog rokovnika, Masmedia, Zagreb, 2000.

Danas postoji već cijela biblioteka knjiga koje se bave uspomenama na druženje s Krležom i koje donose razgovore s njim. Pišući svojedobno u »Danasu« o Čengićevim knjigama razgovora S Krležom iz dana u dan bio sam sklon cinično podcijeniti taj žanr pripisujući mu iskorištavanje konjunkture koju izaziva ime Krležino. Vjerovao sam da je mnogo važnije istraživati njegov literarni opus, a sve te brojne knjige razgovora zapravo trivijaliziraju uspomenu na pisca. Naravno, i danas mislim da je važno tumačiti Krležin književni opus, ali istražujući Krležinu biografiju i radeći godinama na Krležijani došao sam do zaključka da je Krleža u sedamdesetim godinama namjerno vodio razgovore sa svojim privilegiranim sugovornicima zapravo očekujući da će oni te razgovore pribilježiti i jednog dana objaviti. Iako je prezirao tehnička pomagala poput magnetofona, Čengiću je čak naposljetku i dopustio da ga snima, a niz važnijih fragmenata i osobno je autorizirao. Sve to govori da je bio iznimno zainteresiran za pouzdanost svjedočenja.

Sedamdesetih je Krleža, naime, pisao vrlo malo; mučio se godinama sa šestom knjigom Zastava, ali nije je uspio dovesti do oblika koji bi ga zadovoljio toliko da knjigu uputi u tisak. S nekolicinom naručitelja dogovorio je i pisanje nekoliko tekstova, uglavnom esejističkog karaktera, ali ni njih nije napisao. Mučeći se s problemom koncentracije, hrvući se s boleštinama koje su ga pritisnule, ali još bistre glave i žive misli, Krleža je dobar dio svoje kreativne energije usmjerio u svakodnevno konverziranje s intelektualacima koji su ga posjećivali. A bio je oduvijek poznat kao majstor intelektualne konverzacije; o tome je, uostalom, Marko Ristić napisao i esej. Stoga knjige razgovora s Krležom treba smatrati svojevrsnim dodatkom njegovu literarnom opusu, imajući dakako na umu da je u te knjige utisnuta i osobna autorska vizura svakog od Krležinih sugovornika.

Sve te knjige donose mnoštvo zanimljivih biografskih podataka te ih treba ozbiljno uzeti u obzir pri rekonstrukciji Krležine biografije (dakako uz dužnu mjeru opreza jer su često isti iskazi u različitim knjigama dati uz interpretativne dopune autora knjiga), a i sam Krleža voli fabulirati, mistificirati, i ne treba mu sve do kraja vjerovati. S druge strane, Krleža je osoba iznimne erudicije, sjajna poznavanja političke i kulturne povijesti, golema iskustva (osobno je poznavao gotovo sve bitne aktere političke i kulturne prošlosti u bivšoj Jugoslaviji) tako da su njegove ispovijedi i analize pojedinih zbivanja i ljudi iznimno interesantne za svakoga tko se bavi poviješću ovoga prostora.

Knjiga Josipa Šentije posebno je vrijedna jer je riječ o doista vrhunski kompetentnu sugovorniku. U Krležin, tada Jugoslavenski, leksikografski zavod on dolazi kao politički otpadnik (kao i mnogi drugi grešnici koje je Krleža prije njega sklonio pod svoj politički kišobran). Krleža evidentno prema njemu gaji posebne simpatije; cijeni njegov prethodni novinarski rad, a zanima ga i Šentijino iskustvo člana proljećarske vlade Dragutina Haramije.

Sam Krleža nije dijelio zanos hrvatskih proljećara; očito ga je nerviralo nazdravičarsko euforično hrvatstvo matičarskog nacionalističkog kruga, a za hrvatsko političko rukovodstvo gajio je stanovite simpatije iako je držao da vode previše riskantnu politiku koja će nužno završiti krahom (jednom je prigodom izravno prorekao Savki da će završiti u zatvoru).

Ali Krleža kao stari starčevićanac nije lišen senzibiliteta za razumijevanje hrvatskog problema: početkom šezdesetih uostalom on oko »Foruma«, JAZU i Leksikografskog zavoda okuplja niz intelektalaca lijeve orijentacije, ali izrazito hrvatski senzibiliziranih. Dijelom je i sam, kao središnja figura tog kruga, inicirao procese koji će kulminirati u hrvatskom proljeću. Ali, nakon iskustva s Deklaracijom, Krleža se povlači iz političkog života, rezonira realpolitički; između njega i proljećara dolazi i do povremenih konflikata; čak se udaljuje i od nekadašnjih prisnih prijatelja Šibla i Tuđmana. Stoga je zanimljiv njegov psihogram Franje Tuđmana izrečen u razgovoru sa Šentijom 1977. godine:

»Franjo Tuđman — der Wille zur Macht. Obrazac Adlerove individualne psihologije. Čovjek koji bi htio biti trubač svekolikoga hrvatstva, ali čovjek koji nije svjestan svih opasnosti krvave igre koja je bila i koja će opet biti, ako se stvari ovako nastave, s potpuno neizvjesnim tokom i ishodom...«

Šentiji Krleža pruža utočište; očito mu se sviđa Šentijina inteligencija, vjerojatno u njemu prepoznaje i svojeg učenika — krležijanca; posebno mu se zasigurno sviđa to što Šentija nije udvorica, on svoje poštovanje i sljedbeništvo izražava na diskretan način, nerijetko se u političkim razgovorima suprotstavlja, čak provocira Krležu. Držim da upravo taj Šentijin ponos, njegovo gordo podnošenje vlastitog stradalništva i disidentstva navode Krležu da pred njim osjeća i neki oblik krivice; očito ga pritišće nečista savjest što nije više učinio za proganjane hrvatske intelektualce, što javno nije prosvjedovao zbog njihova zatvaranja (ne zaboravimo da u isto vrijeme na sličan način razgovara i s Lasićem). U više navrata Krleža se ispovijeda pred Šentijom žaleći što nije u doba »maspoka« prosvjedovao protiv pretjeranosti nacionalističke euforije; da je to učinio, sad bi imao moralno pokriće, drži Krleža, da prosvjeduje protiv policijske represije.

Šentija je svjedok tih Krležinih etičkih dilema; on je i sugovornik koji Krležu neprekidno već samom svojom prisutnošću provocira da tumači svoje poglede na hrvatsko pitanje, na problem hrvatsko-srpskih odnosa. Nije isključeno ni to Krleža pretpostavlja kako će preko Šentije njegova stajališta doprijeti i do samih lidera proljeća s kojima je on sam izgubio kontakt. U svakom slučaju, Šentijina knjiga u znatno većoj mjeri i znatno ozbiljnije od ostalih knjiga razgovora s Krležom tretira političku dimenziju Krležine biografije i onaj krug tema koje je Krleža maestralno obradio u knjizi Deset krvavih godina.

Druga je bitna dimenzija Šentijine knjige bilježenje zbivanja u Leksikografskom zavodu; njegovi opisi zavodske svakodnevice, portreti pojedinih leksikografa, a i osvrti na proceduru i tehnologiju leksikografskog zanata važni su jer imamo vrlo malo svjedočenja o toj kapitalnoj ustanovi hrvatskoga kulturnog života, u kojoj su utočište našli mnogi važni protagonisti hrvatske kulture i politike.

Osim toga, Šentija nije samo prenositelj Krležinih iskaza; u nizu autorskih komentara on pokazuje suverenost svojega analitičkog i esejističkog umijeća. Držim da bi bilo jako zanimljivo kad bismo iz njegove radionice mogli dobiti knjigu o hrvatskom proljeću: o genezi, unutarnjoj tektonici, vodećim ličnostima, ideološkim diferencijacijama, političkim posljedicama. O svemu tome Šentija može svjedočiti i kao izravni sudionik i kao kompetentan politički analitičar i vješt pisac. Nadam se pritom da će ipak imati nešto više kritičkog odmaka nego u ovoj knjizi gdje je čitavo hrvatsko proljeće ocrtano iz pomalo romantične vizure kraha plemenitih težnji i martirija kroz koji prolazi autor. Cjelovita analiza ipak ne bi mogla zaobići ni onu krležinsku dimenziju »ostvarivanja ideala« jer ta je politička generacija ipak 1990. došla na vlast i vodila Hrvatsku punih deset godina. U kojoj je mjeri ona izdala neke od proljećarskih ideala, osobito na socijalnom i etičkom planu? U kojoj se mjeri aktualna vlast vezuje zapravo na demokratsku struju proljećarskog pokreta? Sve su to zanimljive teme koje stoje pred vrsnim političkim esejistom izišlim iz Krležine škole.

Velimir Visković

Vijenac 160

160 - 20. travnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak