Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Ante Beverin Jerolim Armanini Mauricij Frka Petešić

Glagoljica u Salima i saljsko pučanstvo kroz stoljeća

Povodom 400. obljetnice početka pisanja matičnih glagoljskih knjiga u Župi Sali (1613-2013)

"Autori su u 19 poglavlja opisali glagoljske spise (crkvene matične knjige, madrikule bratovština, knjige ostavština i računa, molitvene zbornike, oporuke i drugo) i glagoljske natpise na pragovima, grobnim pločama i limenoj pločici. Iz tih glagoljskih izvora i kasnijih matica i spisa, čiji su autori uglavnom vrijedni svećenici glagoljaši, donijeli su broj žitelja i obitelji Sali od 16. do 21. stoljeća, muška i ženska imena, prosječnu životnu dob stanovnika, popis svećenika rodom iz Sali, saljskih župnika i kapelana, te druge podatke vezane za demografske procese."
- Zdenko Milić, sa stražnjih korica knjige

Glagoljica u Salima i saljsko pučanstvo kroz stoljeća

Arhiva

Klikni za povratak