Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Stanislav Maroja

Aforizmi II.

"Ovo je druga knjiga aforizama Stanislava Maroje. Prva je, kod istoga nakladnika, objavljena 2011. godine. Maroja dakle dosljedno gaji i razvija aforističku formu književnoga izraza, koja najviše odgovara njegovu intelektualnom habitusu. U toj izražajnoj formi on očigledno nalazi najprimjerenije sredstvo za formuliranje i iskazivanje svojih filozofskih, kulturnih i moralnih stajališta, za misaono sažimanje svojih ljudskih iskustava, pogleda i ideja. Može se utvrditi kako Marojino aforističko umijeće teži najvišoj razini jasnoće, razgovijetnosti i stilske elegancije. Tako i u ovoj knjizi on slijedi svoje temeljno intelektualno-spisateljsko nagnuće, svoj aforistički kredo, vlastitim riječima: "Od svih određenja aforizma meni je najbliže ono po kojemu je aforizam oblik književnoga izričaja u kojem je riječim uvijek tijesno, a mislima prostrano."
- Rade Kalanj, iz Pogovora

Aforizmi II.

Arhiva

Klikni za povratak