Ogranak Matice hrvatske u Virovitici - knjige

Matija Pavličević

Sokolski pokret u Virovitici

Autor je na 140 stranica opisao sokolski pokret u Virovitici od osnivanja 1941. godine, kada prestaje s radom. U prvom uvodnom poglavlju obradio je općenitu pojavu i širenje ideje sokolskog pokreta. Djelovanje Sokolskog društva u Virovitici donosi u četiri poglavlja. U završnom dijelu knjige naveden je popis izvora i literature, imensko kazalo, bilješka o autoru i zahvale. Promjena u imenu i zabrana djelovanja pod hrvatskim imenom odraz su društveno-političkih promjena tijekom prve polovice 20. stoljeća.
O radu Sokolskog društva u Virovitici ostali su sačuvani dokumenti, fotografije, časopisi, novinski članci u zbirkama i arhivama ustanova te u obiteljskim albumima, koje je autor koristio tijekom pisanja ove knjige. Prema sadržaju pojedinog poglavlja autor je odabrao priloge za ilustracije. Njih pretežno čine fotografije, a odabrani novinski članci donose nam opise organizacijskih aktivnosti, priredaba, gostovanja i izleta članova Sokola.
Ljubitelji sporta ovom knjigom dobili su zanimljiv kronološki pregled djelovanja vrlo popularnog sportskog društva u prvoj polovici 20. stoljeća.”
- Dubravka Sabolić

Sokolski pokret u Virovitici

Arhiva

Klikni za povratak