Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - knjige

Turopoljska čitanka

2. prošireno izdanje

Ivo Pranjković

"Nakon više od dvadeset godina od prvoga izdanja Turopoljske čitanke (1994), objavljuje se drugo, prošireno izdanje dopunjeno izborom publikacija od ukupno 34 autora, nekih koji nisu uvršteni u prvo izdanje, a nekih čiji su radovi objavljeni u međuvremenu.
Uvrštena su uglavnom djela beletrističkoga karaktera (pjesme, romani, pripovjetke, drame) ali ima i djela koje se odnose na likovnu umjetnost, homiletiku, kulturnu povijest a sve u nazivniku turopoljskoga kraja. Uvršteni autori navode se kronološkim slijedom.
Turopoljskoj čitanci zastupljena su prije svega vrijedna književna ostvarenja, ali ima i određen broj djela kojima je vrijednost uglavnom samo kulturnopovijesna. Od suvremenika su uvršteni oni pisci koji su etablirani i afirmirani, odnosno oni koji su objavili bar jednu knjigu iz beletristike. Čitanka je koncipirana tako da bude dostupna što širem krugu čitatelja, posebno onim s turopoljskih prostora i području između Zagreba i Siska. Obuhvaćeno je razdoblje od gotovo pola tisućljeća, od pisca europskih bestselera o Turcima Bartola Đurđevića, sve do današnjih dana. Zastupljeni tekstovi poredani su kronološkim slijedom prema godini rođenja autora.
Čitanka je namijenjena svima koje zanima turopoljska kulturna baština, a svakako može poslužiti i kao priručnik za nastavu jezika i književnosti osnovnim i srednjim školama na području između Kupe i Save."

Turopoljska čitanka

Arhiva

Klikni za povratak