Ogranak Matice hrvatske u Valpovu - knjige

Mihael Sučić

Počeci habsburške valpovštine

Čovjek između potreba i mogućnosti

Područje koje se danas popularno naziva Valpovština i Miholjština rasprostire se između područja grada Osijeka na istoku, područja općine Podgorač na jugu, područja grada Našica i općina Čađavica, Crnac i Đurđenovac na zapadu, te Drave na sjeveru slavonske ravnice.
Povijest Valpova, Donjeg Miholjca, Petrijevaca, Bizovca, Koške, Marijanaca, Viljeva s okolnim područjem kroz koje prolaze rijeke Drava, Karašica i Vučica, tijekom ranog novog vijeka obilježena je političkim, ali ne i gospodarskim i prometnim diskontinuitetom. Osmansku je vlast u 17. stoljeću zamijenila habsburška, s kojom je došlo nekoliko stupova vlasti čiji su predstavnici i službenici, kao i podložničko stanovništvo tj. kmetovi glavni akteri i tema ove knjige za razdoblje od konca 17. do sredine 18. stoljeća. Primijenjena je logična metodologija u djelu, tako da se pojedina poglavlja tematski povezuju u cjelinu. Zahvaljujući ovom djelu možemo dobiti ekohistorije istraživane mikroregije u kontekstu hrvatskih imperijalnih višegraničja u ranome novom vijeku.”
- autor, izvadak iz Predgovora

Počeci habsburške valpovštine

Arhiva

Klikni za povratak