Ogranak Matice hrvatske u Umagu

Predsjednik
Mato Vidović, e-mail: matovid@gmail.com

Potpredsjednik
Marijan Grbac, e-mail: grbac.marijan@gmail.com

Potpredsjednik
Željko Sušek, e-mail: zeljko.susek@optinet.hr

Tajnik
Božidar Cvenček, e-mail: bozidar.cvencek@hotmail.com

Svetog Mihaela 10
52470 UMAG
Hrvatska

Ogranci

Arhiva