Ogranak Matice hrvatske u Sisku - knjige i časopisi

Riječi 1-2/2018.

časopis za književnost, kulturu i znanost

Glavna i odgovorna urednica: Đurđica Vuković

Časopis Riječi bavi se tematikama iz područja književnosti, kulture i znanosti dok je poseban naglasak na objavi originalne i nove poezije i proze autora uže i šire okolice Siska. Časopis svoju tradiciju prati od 1969. kada izlazilo kao glasilo pododbora Matice hrvatske u Sisku, da bi se nedugo nakon toga 1971. godine ugasio zajedno s većinom drugih matičinih izdanja. 
NJegova je djelatnost obnovljena 1990 i časopis je trajao sve do 1993 godine, kada se opet gasi. 
U trenutnom izdanju, s zanimljivim i nadasve inspirativnim grafičkim uređenjem časopis se pojavio 1999. godine i od tada je primjetan njegov napredak i razvoj zbog kojeg je 2019. godine nagrađen Srebrnom poveljom Matice hrvatske. 

U prvom dvobroju za godinu 2018. tema su dobitnici plakate Kvirinovih poetskih susreta Branko Maleš i Monika Herceg, iz čijih poezijskih opusa možemo pročitati izabrana djela. Časopis donosi i izbor djela iz polja poetske esejistike, poezije, proze i drame, znanstveni članak Slavice Moslavac na temu Tradicijsko graditeljstvo Moslavine i Hrvatske Posavine i u konačnici prikaze, recenzije i osvrte na neka od novih izdanja.

Časopis Riječi dobitnik je Srebrne povelje Matice hrvatske.  

urednik: Andrija Tunjić, pomoćnik urednice: Siniša Matasović

Riječi 1-2/2018.

Arhiva

Klikni za povratak