Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

predsjednik: Goran Crnković

Korzo 28/IV
51000 RIJEKA
Hrvatska

E-mail adresa: matica-rijeka@hi.t-com.hr

Izvješća

15.05.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Povodom 50. obljetnice Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika održano predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Studentima su se obratili akademik Stjepan Damjanović, predsjednik Matice hrvatske, i Mirjana Polić Bobić, glavna urednica "Hrvatske revije"

24.04.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Predstavljen RJEČNIK GOVORA NOVALJE NA OTOKU PAGU u Rijeci

slika

17.03.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Predavanja i radionice za učenike u povodu 50. obljetnice DEKLARACIJE O NAZIVU I POLOŽAJU HRVATSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA

U suradnji Udruge studenata kroatistike Idiom sa Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Ogranka Matice hrvatske u Rijeci, organizirana su predavanja i radionice za učenike osmih razreda osnovne škole te maturante gimnazije u povodu Dana hrvatskoga jezika. Predavanja su bila organizirana za učenike osmih razreda Osnovne škole Trsat i Osnovne škole Pećine. U predavanjima za učenike četvrtih razreda srednjih škola sudjelovali su maturanti Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci i Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića iz Rijeke.

10.10.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci

Predstavljanje knjige LUČ HRVATA

Ogranci

Arhiva