Ogranak Matice hrvatske u Petrinji - knjige

Davor Salopek

Korablje samobitnosti

"Odavno je Petrinjcu, arhitektu Davoru Salopeku posve jasno da je narodno graditeljstvo legitimna inspiracija i da je, na tragu tog načela, zavičajno pripadanje važan temelj u izgradnji vlastita arhitektonskog izraza. Ali ne i samo to. Iz ovog načela nužno proizlazi i pažljiv odnos prema narodnoj arhitekturi, njezinu istraživanju, vrednovanju, publiciranju i zalaganju za njezinu zaštitu od propadanja i zaborava. Iz autorovih tekstova vidljiv je vladajući nepoticajan ili čak potirujući odnos prema selu i svom izvangradskom prostoru, neprepoznavanje vrijednosti njegove društvene, gospodarske i kulturne komponente koji nikako da postanu ravnopravna sastavnica općeg razvojnog projekta. pa tako Hrvatska još nema znanstvene i stručne prikaze regionalnog graditeljskog naslijeđa.
Rad arhitekta Salopeka na otkrivanju i istraživanju ruralne graditeljske baštine utemeljen je u struci, što se dobro vidi i u najmanjem prilogu uvrštenom u ovu knjigu. Međutim ono što ju čini posve posebnom, iznimnom i neponovljivom je dinamički suodnos između autorove stručnosti, i emocijama premrežene zavičajne pripadnosti. Tako Davor Salopek, djelujući kao socijalni razvojni sudionik, od početka svoje profesionalne karijere otkriva svu uzbudljivost djelovanja identitetskom motiviranošću."
- Maja Štambuk, iz recenzije

Autori

Korablje samobitnosti

Arhiva

Klikni za povratak