Ogranak Matice hrvatske u Osijeku - knjige

Ružica Pšihistal

Satir nije divji čovik

Studije, članci i eseji o slavonskoj književnosti

"Relkovićev Satir u naslovu ove knjige amblematski je mnemocentrički označitelj književnih svjetova slavonskoga Međurječja u rasponu od 18. stoljeća do suvremenosti, uz neodlučno odbijanje - bez traga brisanja - "divjeg" mu "čovika". Noseća, strategijska fragmentarnost ostaje ipak zadanim okvirom, premda se autorica u modeliranju knjige poslužila tehnikama umjetnoga pamćenja, usustavivši poglavlja u četiri cjeline (Rekapitulacija, Interpretacija, Imaginacija, Memorija). U poredak kanonski uskladištene mnemoničke građe, uz podrobno pregledavanje znanstvenoknjiževnih datoteka zaslužnih slavonskih mnemonista, autorica unosi potisnute sadržaje i ispomažući se slikotvornošću pamćenja zastajkuje pred onim što nije izvana vidljivo ili nije bilo opaženo. Propitivanje identitetskoga sklopa šokaštva u slavonsko-srijemskoj književnosti, u posljednjem poglavlju, na istom je tragu rekonstrukcije i ponovnoga uprisutnjenja ključnih mnemotičkih mjesta i slika, koje bi mogle vratiti stvarima "mjesto u životu", zastupnički stajati umjesto onoga čega se trebamo sjećati."
- sa stražnjih korica knjige

Satir nije divji čovik

Arhiva

Klikni za povratak