Ogranak Matice hrvatske u Novalji - knjige

Ivo Oštarić Silvana Vranić

Rječnik govora Novalje na otoku Pagu

"Rječnik kao rezultat dugogodišnjeg projekta sadrži gotovo 10.000 natuknica i oprimjerenja novaljskoga govora što ih je godinama prikupljao Ivo Oštarić. Sve je natuknice i oprimjerenja, ovjerivši ih s više govornika različitih generacija i iz različitih dijelova Novalje, naglasila Silvana Vranić, koja je i filološki obradila građu nastojeći slijediti načela suvremene leksikografije, ali i uzimajući u obzir posebnosti istojezičnih, dijalektnih rječnika. Pritom je cilj bio prikazati suvremeni novaljski govor reprezentativan za različite dobne i društvene skupine i dijelove Novalje jer su informanti često napominjali da govore onako kako se govori u njihovu "dvōru".
Uključene su brojne povijesne riječi koje su danas mnogim stanovnicima poznate, ali ih ne koriste, a odnose se na cjelokupnu čovjekovu djelatnost, materijalnu i duhovnu. Posebno je važno unošenje onih riječi kojima su predstavljeni specifični elementi novaljskoga načina života i kulture - osobito vezani uz ovčarstvo i poljoprivredu, ali danas i turizam. 
Stoga, nudeći civilizacijsku sliku Novalje i kraja kojemu Novalja pripada, knjiga ima i važnu antropološku i kulturološku vrijednost."

Rječnik govora Novalje na otoku Pagu

Arhiva

Klikni za povratak