Ogranak Matice hrvatske u Opatiji - izvješća

Filatelistička izložba

OMH u Opatiji u suradnji s Općinom Lovran i Filatelističko-numizmatičkim društvom Rijeka, a u povodu 70. obljetnice Društva, organizirao je 14. lipnja za članove i građanstvo Jubilarnu filatelističku izložbu.

 Obuhvaćene su one poštanske marke Republike Hrvatske, u izdanju Hrvatske pošte, koje su tematski vezane uz Istarsku i Primorsko-goransku županiju, s posebnim naglaskom na Liburniju.


Filatelistička izložba

Obrađene su, i na četrnaest panoa izložene, poštanske marke s temama: krajolici kopna, mora i priobalja, turizam, flora, fauna, etnografska i kulturna baština, urbana središta, arhitektura, brodovlje, povijesna i kulturna događanja, sakralni motivi, sport te znamenite osobe iz područja kulture, umjetnosti, znanosti i politike. Na izložbenim listovima uz svako izdanje priložena je i službena prigodna omotnica prvog dana FDC. Izložene su i omotnice u izdanju filatelističkog društva koje su obilježavale dosad održane filatelističke izložbe, pa tako i ovu. Ceremoniju otvaranja vodio je predsjednik Ogranka MH u Opatiji, a oplemenjena je nadahnutim predavanjem Vladimira Gudca, koji se na izložbenu problematiku osvrnuo s gledišta likovnog umjetnika. Izložba je uz pomoć Općine Lovran postavljena u Gradskoj kuli, te je ambijent pridonio ukupnom ugodnom ozračju. 

(Julijan Dobrinić)

 Ogranci

Arhiva