Ogranak Matice hrvatske u Kolanu

predsjednik: Ivo Oštarić

Komun 25
23251 Kolan
Hrvatska

E-mail adresa: ivo.ostaric@skole.hr

Izvješća

12.03.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Kolanu

Osnivačka skupština Ogranka Matice hrvatske u Kolanu na Pagu

Skupštini su bili nazočni potpredsjednici MH Stjepan Sučić i Stipe Botica, iz Ogranka u Zadru došao je tajnik Ivan Paštar, a iz paškoga predsjednik Jure Maržić. 

Ogranci

Arhiva