Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - knjige

Franjo Husinec

Dr. Fran Gundrum Oriovčanin

Gradski fizik u Križevcima

"Autor je sveobuhvatno istražio i prikazao život i djelo liječnika Frana Gundruma Oriovčanina, koji se po svojem raznolikom stručno-medicinskom, prosvjetiteljskom, humanističkom, spisateljskom, općepovijesnom, književnom i kulturološkom radu može uvrstiti u skupinu malobrojnih hrvatskih liječnika-polihistora s kraja XIX. stoljeća i prvih desetljeća XX. stoljeća.
Stoga valja zahvaliti autoru dr. Franji Husincu na ustrajnosti da tijekom dugogodišnjeg istraživanja prikupi povijesnu građu, i pohvaliti način na koji je svoje nalaze osmislio pri pisanju knjige.
Stječe se dojam da je entuzijazam s kojim je Fran Gundrum oriovčanin kročio kroz život kao liječnik i intelektualac, zadojen idejama humanizma i općeg napretka, promicanja opće i zdravstvene kulture u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, bio glavna pokretačka snaga i inspiracija autoru, koji je ostvario ne samo zanimljivo bio-bibliografsko djelo, već i vrijedan doprinos proučavanju i poznavanju hrvatske medicinske baštine u cjelini."
- Biserka Belicza, recenzija sa korica knjige

Dr. Fran Gundrum Oriovčanin

Arhiva

Klikni za povratak