Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu - knjige

Urbaria lingua Croatica conscripta - Hrvatski urbari

pretisak, svezak I.

Radoslav Lopašić

"U prigodi 180 godina rođenja Radoslava Lopašića (1835-1893), Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu priredio je karlovačkoj ali i široj hrvatskoj, kako stručnoj javnosti tako i svim zaljubljenicima i istraživačima, cjelovit pretisak Lopašićevih urbara, budući da je njegov manji dio - Modruški urbar - već objavljen u izdanju ogulinske Matice 1997.
Urbari kao zbirke propisa kojima su od ranog srednjeg vijeka uređivani odnosi vlastelinstva i kmetova, nastali su prvenstveno radi lakšeg upravljanja i reguliranja vlasništva te i danas, više od 120 godina nakon prvog objavljivanja, predstavljaju neiscrpno vrelo za proučavanje pravne, gospodarske, jezične i društvene povijesti.
Radoslav Lopašić od mladosti je, potaknut domoljubnim idejama, iako narušena zdravlja, neumorno istraživao šire karlovačko područje, napisavši značajan broj povijesnih članaka i knjiga. Kao istraživač, ovaj karlovački povjesničar bio je cijenjen već za života, Karlovčani su ga proglasili počasnim građaninom, Matica hrvatska imenovala gospodarskim potpredsjednikom, a JAZU ga izabrala za dopisnog člana."
- Hrvojka Božić, iz Predgovora

Urbaria lingua Croatica conscripta - Hrvatski urbari

Arhiva

Klikni za povratak