Ogranak Matice hrvatske u Hvaru

predsjednik: Kuzma Kovačić

Palača Vukašinović, Burak bb P. P. 63
21450 HVAR
Hrvatska

E-mail adresa: marusic2x@hi.t-com.hr

Izvješća

slika

19.09.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Hvaru

Predstavljanje knjige LJUBAVNE SLASTICE Flore Turner Vučetić

slika

08.09.2015.

Ogranak Matice hrvatske u Hvaru

Predstavljanje knjige ZAVIČAJU HVARU

slika

09.08.2014.

Ogranak Matice hrvatske u Hvaru

Objavljena knjiga IZVORI O HVARSKOM PUČKOM USTANKU Marije Zaninović-Rumora

Knjiga je objavljena u povodu obljetnice Hvarskoga pučkog ustanka (1510–1514).

Ogranci

Arhiva