Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - knjige

Ivanka Jemo

Urbana matrica grada Dubrovnika

Utjecaj veličine i oblika parcele u njezinu oblikovanju

"Grad Dubrovnik neiscrpno je vrelo istraživačkih tema s područja povijesnog urbanizma i arhitekture. Jedinstven spoj velebnoga čovjekova stvaralaštva i moćne prirode, originalna kombinacija planiranoga i organičkoga grada, reprezentativne i ambijentalne arhitekture, ostaje unatoč mnogim istraživačkim pothvatima i dalje nerazotkrivena tajna.

Urbana matrica Dubrovnika, koja se razvijala u duljem vremenskom kontinuitetu, ima savršeno usklađenu formu i raster s unaprijed definiranim prirodnim prostorom. Iako je granica današnjeg grada jasno određena, njegova konačna tekstura nastaje i oblikuje se postupno, tijekom niza stoljeća.

U nekoliko dobro strukturiranih poglavlja, od uvodnog tumačenja temeljnih pojmova katastra i parcele (čestice), preko analize građevinskog razvoja grada i interpretacije postojeće izgradnje, autorica nas vodi do ključnog dijela knjige - inovativne interpretacije dubrovačke urbane strukture. Uspoređujući mjere iz dokumenata i mjere u stvarnosti, jer srednjovjekovne parcele i danas čine urbanu matricu Dubrovnika, kreće u potragu za pračesticom. Ispisi prevladavajućih dimenzija parcela u vremenskom slijedu od 13. do 17. stoljeća, te njihova interpretacija u tablicama i dijagramima, omogućili su detektiranje različitog karaktera pojedinih mikrozona unutar utvrđenoga grada.

Promatranje Dubrovnika iz tako uspostavljene, svojevrsne mikroskopske optike, pomoći će čitateljima da bolje razumiju taj grad-spomenik i u njegovim globalnim urbanističkim razmjerima."

Autori

Urbana matrica grada Dubrovnika

Arhiva

Klikni za povratak