Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - knjige

Aida Cvjetković

Dubrovački brodovlasnik Federiko Glavić

Knjiga u ukupno 12 poglavlja daje pregled života i rada dubrovačkoga brodovlasnika i filantropa Federika Glavića (1847-1941), s ciljem iscrpnoga istraživanja, prikupljanja podataka, obrade i sinteze te strukturiranog prikaza. Istraživanje njegova života ključno je i za rasvjetljavanje okolnosti društvenog i gospodarskog života u Dubrovniku toga vremena. Stoga neka poglavlja nadilaze uže domene osobnoga i obiteljskoga, te govore o vrlo širem društvenom i socio-ekonomskom i političkom kontekstu, pa čak i demografskim prilikama dubrovačkog kraja tog razdoblja, zatim i o pomorskim trgovačkim okolnostima na relacijama Europe i Novoga Svijeta.
Kao bitan čimbenik u gospodarskom oživljavanju svoje uže obitelji, svoga Grada ali i zaspale europske pomorske trgovine, vizionarski pristup Federika Glavića otvorio je nove puteve, rute i strategije te utjecao i na neke kasnije razvojne etape dubrovačkog gospodarstva, i svjetske pomorske ekonomije.

Dubrovački brodovlasnik Federiko Glavić

Arhiva

Klikni za povratak