Ogranak Matice hrvatske u Žepču

predsjednik: Perica Jukić

Ulica Stjepana Radića bb
72230 Žepče
Bosna i Hercegovina

E-mail adresa: maticaxp@gmail.com

Izvješća

slika

23.05.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, Ogranak Matice hrvatske u Žepču

Predstavljena izložba STEPINAC - PUT SVETOSTI u Žepču

slika

04.12.2015.

Ogranak Matice hrvatske u Žepču

Konstituirajuća sjednica Ogranka Matice hrvatske u Žepču

Žepče broji tridesetak tisuća stanovnika, a većinsko je hrvatsko stanovništvo, koje je unatoč ratnim zbivanjima opstalo na svom području te unatoč brojnim poteškoćama njeguje hrvatsku kulturu.

Ogranci

Arhiva