Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu - knjige

Široki Brijeg

"Nakon mnogih pisanih tragova, knjiga, publikacija, dokumentarnih filmova koji govore o povijesti Širokog Brijega, ali i o događanjima i ljudima koji su pronijeli ime Širokog Brijega diljem svijeta, ova je monografija popunila jednu prazninu. Ona je slikom i riječju dočarala, čak i nama koji živimo ovdje, neke manje poznate detalje o našem mjestu. Držim da je monografija, pored svoje cjelovitosti, također i jedna čvrsta podloga za sve ono što će se u sljedećim godinama i desetljećima pisati o Širokom Brijegu.
S ovim djelom, napisanim na tri jezika u našim će se očima, ali i u očima onih koji dolaze u Široki Brijeg, dobiti jasnija vizura širokobrijeških prošlih i sadašnjih tragova, ali i vizija onih tragova koji će se otisnuti u budućnosti. Monografija Širokoga Brijega bila je jednim od značajnih ciljeva naše Strategije razvitka. S novom bitnom kockom u planiranom širokobriješkom mozaiku, ovaj grad još jedanput potvrđuje epitet gospodarskog, kulturnog i športskog središta Hercegovine, ali i šire."
- iz Uvodne riječi

Monografija je trojezična: tekstovi su na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Široki Brijeg

Arhiva

Klikni za povratak