Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu - knjige

Politika za obične ljude

Bakulina škola poštenja

Ivan Sivrić

"Nama valja istaknuti jedno: upute i poslovice poticajno su štivo koje obećava probitak ako ga se pridržavamo, a ne prijeti nikakvom kaznom ako ga ne slijedimo. Iako je u svom temelju i izvedbi očito riječ o kršćanskom odnosu i njemu sukladnoj tradiciji i ćudoređu, nigdje se ne spominje pripadnost katoličkoj Crkvi, niti hrvatskom ili bilo kojem narodu. Ne obećava se ni rajska nagrada niti se prijeti paklenom propašću. Logično bi bilo očekivati. ukazivanje na dobre i loše strane postupaka sukladno toj tradiciji i to se uglavnom događa u uputama i poslovicama autora - fra Petra Bakule."
- iz pogovora

Politika za obične ljude

Arhiva

Klikni za povratak