Ogranak Matice hrvatske u Ðurđevcu

predsjednik: Nikola Cik

Gradska knjižnica Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1
48350 ĐURĐEVAC
Hrvatska

E-mail adresa: nikolacik22@gmail.com

Izvješća

slika

26.10.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Ðurđevcu

Natjecanje u recitiranju pjesama Frana Galovića PRIZIVAMO FRANA

slika

14.10.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Ðurđevcu

Svečanost u povodu dviju obljetnica đurđevečke pjesnikinje Božice Jelušić

 

14.05.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Ðurđevcu

SUSRET PODRAVSKIH KNJIŽEVNIKA

Susret je održan u sklopu 6. dana Ivana viteza Trnskog.

slika

17.04.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Ðurđevcu

Predstavljanje zbirke poezije LUMERA VAJS Vladimira Miholeka

Ogranci

Arhiva