Ogranak Matice hrvatske u Čabru

predsjednik: Ivan Janeš

Makov Hrib, Prhutarska 1
51305 ČABAR
Hrvatska

E-mail adresa: ivan.janes@ri.t-com.hr

Izvješća

slika

07.10.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Čabru

Predstavljena zbirka pjesama Branke Arh Zad za dȩvit ṷaglu

slika

24.03.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Čabru

Predstavljena zbirka pjesama Andreja Zbašnika ULOVLJENE ZVIJERI

20.12.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Čabru

Zbirka poezije Zlatka Pochobradskog: INTIMISTIČKA SLIKA TIHOG KRIKA

Nagrađivani goranski pisac Zlatko Pochobradsky izdao je novu dvostruku knjigu pjesamaTišine krik Portret u izdanju Ogranka MH u Čabru, za koju je ponovo dobio nagraduGorančica. Iako autor piše i na rodnom gerovskom govoru, nove su zbirke pisane na jezičnom standardu. U objema zbirkama razmatraju se upiti o snazi umjetnosti i putanji svijeta te mogući odgovori distorzirana ljudskog bića, smješteni na osima intimizma i rječite tišine.

22.10.2016.

Ogranak Matice hrvatske u Čabru

Predstavljanje zbirke pjesama NEGDJE GORE VISOKO Silvije Klepac

Ogranci

Arhiva