Odjeci

21.01.2005.

Večernji list

Skup o hrvatskom jeziku u 20. stoljeću


MATICA HRVATSKA

Skup o hrvatskom jeziku u 20. stoljeću

ZAGREB - Najveća znanstvena inventura o stanju hrvatskoga jezika i hrvatskoga jezikoslovlja u 20. stoljeću obavit će se u četvrtak i petak na skupu jezikoslovaca u organizaciji Matice hrvatske.
Pod vodstvom Organizacijskoga odbora u kojem su Ivo Pranjković i Marko Samardžija, tridesetak hrvatskih lingvista iz zemlje i iz inozemstva iznijet će sinteze o hrvatskom jeziku od početka 20. st. do 1945, te od 1945. do 2000. g., zatim preglede o hrvatskoj naglasnoj, morfološkoj, sintaktičkoj i pravopisnoj normi, presjek stanja u hrvatskoj dijalektologiji (tj. proučavanju štokavskog, čakavskog i kajkavskog narječja, te hrvatskoj dijalektalnoj leksikografiji).
Bit će riječi o specifičnom statusu hrvatskoga jezika naših sunarodnjaka u BiH, Austriji i Mađarskoj, o hrvatskoj gramatikologiji, proučavanju tvorbe riječi, o onomastici i antroponimiji, jednojezičnoj i višejezičnoj leksikografiji...
Rezimirat će se i istraživanja jezika hrvatskih pisaca, bogata tradicija hrvatskoga jezičnog savjetništva i razlikovnih rječnika. Raspravit će se i o hrvatskom jeziku u kontaktu s drugim jezicima, te o mjestu standardologije u jezikoslovnoj kroatistici. (M. J.)


Klikni za povratak

Pregled