Odjeci

25.03.2018.

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Osvrt na knjigu 'Temelji moderne Hrvatske' (MH, 2016)

»Svojom sveobuhvatnošću te novim pristupom obrade sintetske povijesti 'dugog' 19. st., ovo izdanje predstavlja značajnu novinu u domaćoj historiografiji. Ono, s jedne strane, zahvaljujući jasnoj strukturi daje pregledan uvid u razna historiografska pitanja, dok istovremeno s druge strane daje temelj za daljnja znanstvena istraživanja raznih segmenata obuhvaćenih u pojedinim cjelinama, jer se nakon svakog poglavlja nalazi popis izvora i literature koji mogu poslužiti kao poticaj za daljnji rad. Ovakvim karakteristikama ona će zasigurno pronaći svoje čitateljstvo, ne samo unutar stručnih krugova znanstvenika i profesora povijesti i srodnih znanosti, već i među širom publikom, od studenata i učenika do čitatelja zainteresiranih za hrvatsku povijest i kulturu« (Tihana Luetić, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 35/2017)   

Cjeloviti tekst možete pročitati u PDF formatuKlikni za povratak

Pregled