Kolo 1, 2017.

Književna scena

Nenad Piskač

Človek je rieč


A EM BI U

a em bi u ja sem tebi tu
tebi tu sem ja
bi u em a

a
de ve ti si meni je
de si de

a em bi u
da sem ja tebi tu
de si de si de
e
če sem tebi ja tu ve

a em bi u
ja sem navek tebi tu


ČEZ Z

dojdem ti nazu čez kmične vure
idem ti čez terje
došel ti bum
kervavi
došel
bum
čez
z


ČLOVEK JE RIEČ JE

poveč rieč
kaj
ne stane v glavu
neg na vekšu Božju slavu
človek je rieč je ‒ rieč je človek je

čez človeka celoga skroz na skroz
prek na prek od navek
riječ se vleče
rieč kaj
peče
stišče jafče guti šuti

človek je rieč je – rieč je človek je
ni kerv ni kosti ni žifci ni nofti
ni lasi ni senje ni glasi
človek su ni
ni ne bu
gda
zbudi se v nebu
človek je rieč je i bu


HORVATSKI EGZISTENCIJUŠ

kaj je je

je je de je
če ni je – je ni je

ni je je – de ni ga je
je je je – de je ga je

de je je – je je je
de ni je – ni je je

je je je – ni je ni

kaj je je
e
jesme ga je


HODIM JA IDE I A

a
ja
idem hodim hodim idem
od sim hodim tam
domu
svojemu
na dalkome bregu
hiži f šteroj nisem bil
posteli f šteroj nisem spal
v gorice evangelijumske bum stal
vu terseka stisnul se bum
hodim ja ide i a
kak bogec kak gospon
kak težak betežni
e a em a e
šepame
ja i a
i
nemre nam nigdo niš
se dok hodim ja
z menom
ide i
a


JAČI JAČKA JAČKA JAČI

jačka jačka čakaj kaj jačka jačka čakaj ča
jačka jačka čakaj čakaj
jači jačkaj čakaj kaj
čakaj ča

čakaj kaj jačkaj kaj ‒ čakaj ča jačkaj ča
jačkaj čakaj čakaj jačkaj
jači kaj jači ča

jačka jačka jači jači ‒ jači jači jačka jačka

raj je kaj – raj je ča
rajkaj čaraj rajkaj čaraj
raj raj raj
čakaj čakaj kaj ‒ čakaj čakaj ča

jači jačka jačka jači
jačkaj jačkaj
ča i kaj

germi germi jačka ča
sevaj sevaj jačka kaj
pazi
!
plazi kača plazi kača
luče jačka vun z Piskača

jačka jačka čakaj kaj ‒ jačka jačka čakaj ča
jačka jačka jači jači ‒ jači jači jačka jačka


RIEČ RIEČI SIH

jenu nesem rieč
vu ju se su druge stale
žmehka je žuhka prhka
beteg i cvetek

nesem
kratku i jaku
rieč bez rieči
rieč rieči
sih

ide z menom v žaklu belom po svetu celom
tam de čkomi i ja čkomim
tam de kriči i ja kričim

nečem medveda na lancu
ni cucka ni ftiča f krletki ni mačku
meni je dosta v žaklu
v raju i peklu
na plečah mi
kaj


AH AH H

kmica na me sela
čkomina me stegla
vušlo slovo rieč pobegla

černa pegla plazi megla
plazi megla černa pegla

čkomine i kmice me strah
smerdi pepel smerdi prah
ah ah
H

černa pegla plazi megla
plazi megla černa pegla


U IŠ AM

u
iš am
tu niš ne znam
tam znam tam znam tam znam
znam tam
u iš
am

im om im
za stolom sam sedim
ez ok em
čez oblok lučem

dok
tam gledim
dušu čistim terje krčim
eze am
steze ravnam
u
iš am

em ehe em
zi serca grehe pučem
čavle herđave klince černe čerlene mravle
u
iš am
pesi režiju čučeki kriče tule krave
i niš ne znam a se čujem
tesno mi je v glave

znam tam znam
gde
ini mi ini
rieč čkomi vu čkomini
notri i vuni – gori i doli ‒ leti i zimi

u
iš am
tu niš ne znam
tam znam tam znam tam znam
znam tam
u iš am


VUSKA STEZA BELA BREZA

bela breza kam me pela vuska steza
vuska steza kam me zove bela breza

bela steza vuska breza
tam me zove breza
tam me pela
steza
na tem potu tam je tam
tam kam
pela steza vuska
černa kača plazi bela guska gazi
reže kuse grizu mrazi

steza vuska breza bela
rieč mi zela
černa kača bela guska
nek me zeme steza vuska

bela breza kam me pela vuska steza
vuska steza kam me zove bela breza

Kolo 1, 2017.

1, 2017.

Klikni za povratak