Kolo 1, 2011.

Likovne umjetnosti

Arhajska čistoća Smajićeva kiparskoga govora

Marijan Špoljar

Arhajska čistoća Smajićeva kiparskoga govora

Uz monografiju Svjetlane Sumpor: Petar Smajić i izložbu u HMNU u Zagrebu, ožujak, 2011.

Kolo 1, 2011.

1, 2011.

Klikni za povratak