Kolo 1, 2011.

Naslovnica

Arhajska čistoća Smajićeva kiparskoga govora

Marijan Špoljar

Arhajska čistoća Smajićeva kiparskoga govora

Uz monografiju Svjetlane Sumpor: Petar Smajić i izložbu u HMNU u Zagrebu, ožujak, 2011.

Zvonko Kovač

Nova Solarova sinteza o Franu Galoviću (od teze do sinteze)

Fran Galović, Prilozi, Sabrana djela Frana Galovića, Knjiga šesta, Ogranak Matice hrvatske Koprivnica, Koprivnica, 2010. (Dražen Ernečić – Milivoj Solar, Životopis Frana Galovića; Milivoj Solar, Galovićevo književno djelo)

Kolo 1, 2011.

1, 2011.

Klikni za povratak