Kolo 3-4, 2009.

Književna scena

Tomislav Ribić

WINTERREISE / JEZUŠ VU PUŠČAVI

ODPUTOVANJA

pošiljaš mi ajngela z e-mailom

naj me čuvle vu nemirnim nočima

ima tvoje oči

i diši po medu i cimetu

skrivlem ga vu ladicama senji

i odpirem pred zorju

naj mi šepeče

bajke o dalekim svetima

kaj ih nigda nemo odkrili

o ljubavi vu kuli od žada

o sedam pečatof kaj sam ih

ostavil na tvoji koži

i otoku vu vesmiru

gdi se bumo zišli

na jenom od svojih odputovanja


WINTERREISE


morti je Schummanov lied

preplavil peron razbitih iluzija

si se gibleju polahke, usporeni film

lica ledena, bela, sneg veje svojo himno

kolodvor

slika postaje kristalna:

odhajaš, winterreise


morti zima dozivle smrt, rekla si

črez šum spromrzlih kril ftiča

vu beskončnemu plavemu padu

z visina

zmed napuklih

gipsanih nasmehov ajngela

tak daleč od naše sobe znad oblakof,

znad varoši kaj spi i čaja z rumom vu rano jutro

vu sobi na nebu


se v preljubu zgledi nestvarno

jer nas več ni, jer nas za druge več ne

se je kak dim

kak dečji sen

slika postaje jasna:

odhajaš, winterreise


pijan od tvojega smieha

i onega dena gda su

kerubini jurili na blagoslov

nevinih rok čujem

vu predvorju dvora mrtvih duš

schummana, winterreise

dekla i smrt


BOŽJA GOZBA


vu iskanju liepe rieči

odpirem Divinu

i zgubim se vu plahutanju misli

vu črnim slovima: trdim i žufkim

/kak kamen, kak pelin, kak ljubaf/

mehkim i leplivim

/kak slak, kak otec, kak sen/

napol zgublenim

/kak ti, kak ja, kak mater/

vrieme ne pita

kam?!

kolko ima od denes do zutra


Božica lovi repaču z praga

dešč toplih očevih reči curi

vu čkominu nemirne duše


dečeci skuplaju ostajnjke

gozbe rieči z njejnega stola


PEGAZ, NEONSKO MORJE


nesem tvoju sliko plavu, neonsku

črez morje nemira, spuntanih misli

neprohodnih hosta vesmira

vu svet za svetima, z one strane

tetoverani pegasus blešči

jezdim z svetlom na čelu črez noč

zloba se polahke skupla vu šalici dneva

i ruši moste naslikane vu zocu

mala škorpija fpiči srce sumnjom

zbriše najbolša leta živlenja

i vidim naša tela kak vtaplaju se vu neonskom

morju zmed jatimi srebrnih rib

kaj ljubiju pete trde i žute

i vidim oči kaj neseju moju sliku na blagoslov

tvoje rieči celiju rane

na mojemu telu

ostavil bum ti rožnice z svojih oči

plavo, neonsko morje

gda zbudiš se vu črno-belemu svetu

i ne najdeš moju sliku ni na ekranu ni

vu molitvi

razapete misli vu pavkovoj mreži

vu kutu kmičnemu gdi se vesmir

gasi a voda doteče do sredine oka

i nema kam

spotrta rampa na štreki,

pegaz, neonsko morje

angel gvardijan sedi i sodi


NORHAUZ


vidim te vu nekšnomu tvojem vesmiru

kak vu zahajanju z barokne slike

vu morju svetla gipkega koraka

polahke se pomikaš,

curi noč z škarnicla našeg malog Boga

šumiju krila ajngela

parafinske suze na obrazu

dajeju ti nekšnu neodrejenu svetost

kaštiga si mojih senj

odhajaš, vidim vusnice ti se premikavleju

čutim da mi hočeš nekaj reči

se mi zgledi nekak noro

stekleni je nož jutra rasparal den i žuti se

pes vu dvorišču otrgnul z lanca

zarežal je kak besni

nisem te čul od teških zvukov kaj su se zavlekli

vu glavu i pikali me celu noč kak čavli

nisem te čul vu burji zvukof

z jutrom su slike vu glavi sprepeglane

i črniju se kak noč vu gozdu, kak zgašeni ekran


negdo je zaružil z haustorom i

rastiral senje


vu skloplenim očima se je črleno

ležim na krevetu, sam, vu ancugu

nestali su glasi vu meni

se postaje nekšna nora tišina,

nemi film, norhauz

vu čekanju eksplozije možđanov


HOBY / HARBOUR


za nami ostajeju hribi i pesi, črne kronike

stari kalendarji i znucane knige z slovima

kaj ih ne spoznamo jer nisu zkuplene v rieči

gasiju se naši pogledi vu tihimi hižami

ufanje je dogorelo, ljubav znorela

čas smo od spužve, čas od zvezd

kameleoni se vu nami budiju

na cesti vu pobegu od heavy metala,

plastike, puščaš mobia (harbour)

spasi me / spasi se / gda ljubav zgrabi

nigdo te nemre zavustaviti vu grehu

policijske patrole vu čolnima loviju noč

napuščeni bordeli (gumice pirelli)

puniju se predpremiernom publikom

gutaju soldate noči zasleplene pohotom

raspuknute vusnice grada častiju neonom

konobarice napuklega glasa, zgublenoga torza

krezube polnočne angele, kerubine sih bolesti

zbledele senje grada lepiju se za oči

i nemreju več z njih, z te klopke vekivečne


gasiju se mesta na cesti za nikam


grintavi pes šči po beli črti


JEZUŠ VU PUŠČAVI


pelamo se ovom zemlom proti vetru z verom vu spas

brezciljno

strezni me / otrezni me / spusti me

lažima vu jutrešnjim cajtungima

strezni me / otrezni me / spusti me

ti to moreš, onak kak ti znaš

tvoje lasi natoplene zvezdami

spiram srebrom, spiram rosum z planine

psihodelija grmi z starega đuboksa vu kameni hiži

na početku puščave

tam gdi več ne pitaju gdo ste, koje ste vere, koji je vaš Bog

(oni imaju Boga svojega, oni imaju svoje trave, oni jemleju svoje strave)


kaj bumo denes!? heroji vunapred zgublenega rata

vu beskraju spotrganih dneva

nudiju nam kaktusov sok z zelene dinje

i čips z golim Jezušom vu žutemu krogu

jak fal sobu, gdi mravi zviraju iz sakega kuta

i noč vuz svetlo natpisa motela

v guščerovem gnezdu postela od trnja

z Jezušove krune brojili bumo psalme

polnočnih kerubina kaj vrneju veru vu srce

koje je bilo prazno i lačno i črno i skrito i malo


i vidli bumo Jezuša (za sto jeura, obečali su)

na početku koji je navek bezkončen kak i puščava


O ORSAGU, GNEZDU KAČ I ŽELEZNIMI VRANAMI


črne vrane rasteju po drevima

vu meglenemu orsagu

železnimi krilimi teraju

mlade ftiče

/cujzek samega sebe riče/

vkrotili su oroslane

tu več nigdo ne ostane

hudi presveti oltar liže

ni več sile teže, levitacije

gravitacije

sam terputec, morje trave, šaš

metalni glas kaj nudi spas

/za par klobas/

gnezde se kače vu orsagu

vu črnemu gnezdu vu roki vragu

kupleju se v zlatu, skrivlenomu blagu

robače si preslečeju

i po carski kroni vlečeju

kostima mrtvih ne daju mira

lobanjo belo pesek izpira

zvlečeju se z vražjega vira

i zemeju dete kaj ga tam

nemir odtira

landravec mali zaspi

od otrovi silnih kapi

pak gledi slike rajskih dvori

pijanih dekli,

goli mozek nori

i ne čuti, vu njem se je mrtvo kak i

vu orsagu, kača gradu, se je žalobni mol

poscane sreče dol


POPEVKA O PROKŠENOSTI


tri su bahornice vu megli stale

Črnome su jajca prale

smejale se, cecke kazale

mladog gizdelina mamile

coprale spod raskolenog križa

naj zgori saka druga hiža

zazivale konec sveta

strašni potop za konec protuletja

tri su bahornice črne, kudrave

kak kmice,

kak zamusikane ciganice

popevale popevku himbenu, jezljivu:

hudi nese pradu, naj se ide k vragu

gizdelinček, kokotiček

poždri samega sebe

naj ne ostane nič od tebe


čul je glas Črnega vu kmici

gda su ga odpirali na stolu

troglavi pesi

poždrli su se kaj jim je bilo na volu

mozek, srce, jetra

i videl je lunu na obloku kak se vesi

i Črnega kak se kesi

tri bahornice kak ščiju po križu

like nekšne kaj je mislil da ih zna

smejali su se, naganjali goli i pijani

koze plodili pak ih klali

pred saku hižu donesli su obest,

beli prah i alkohol i

odleteli vu noč

na krilima mladih dekli kak netopiri

pri hiži su ih čakale žene

vu zlatnimi sobami zagrnute

z pavkovim mrežami

Kolo 3-4, 2009.

3-4, 2009.

Klikni za povratak