Kolo 3, 2008.

Makedonska književnost

Izbor iz suvremene makedonske književnosti

Pred nama je mali izbor radova suradnika uglednoga književnog časopisa Sovremenost iz Skoplja koji izlazi od 1951. godine, najstarijeg u Makedoniji. Među njegovim urednicima su bili i ugledni književnici Slavko Janevski, Aco Šopov te Vlado Maleski. Sada je glavni urednik časopisa prof. dr. Vasil Tocinovski, a urednici mr. Ranko Mladenoski i Slavčo Koviloski.

Uredništvo Sovremenosti godinama njeguje suradnju s drugim časopisima. Tako su na njegovim stranicama, između ostalih, gostovali suradnici časopisa Književna Rijeka (Rijeka) u kojima je potom izašla poezija i proza suradnika Sovremenosti.

U Sovremenosti će gostovati i časopis Književna revija s prozom i poezijom slavonskih autora.

Daljnji je korak objavljivanje knjiga. Prošle godine su u izdanju Sovremenosti izašli romani Zlatousti Stjepana Tomaša (na makedonski preveo Ranko Mladenoski) i Udvoje Žarka Milenića (preveo Slavčo Koviloski). Ove je godine izašao roman Kraljica noći Josipa Cvenića (preveo Ranko Mladenoski) te Antologija hrvatske znanstveno–fantastične priče (preveo Slavčo Koviloski) koju je priredio Žarko Milenić. Prevoditelj ovog izbora nada se da će u hrvatskome prijevodu ugledati svjetlo dana u dogledno vrijeme zbirka priča Zvoni dvaput Vasila Tocinovskog i roman Opasan sam Slavča Koviloskog.

Izbor, prijevod s makedonskog i bilješke Žarko Milenić

Kolo 3, 2008.

3, 2008.

Klikni za povratak