Knjige

Ivo Pranjković

Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene

KAZALO

Predgovor
Jezik fra Marka Dobretića
Jezik fra Nikole (Marčinkušića) Lašvanina
Jezik fra Bone Benića
Jezik Ljetopisa kreševskog samostana
Jezik fra Jake Baltića
Jezik fra Vice Vicića
Jezikoslovno nazivlje i kategorijalna određenja u gramatici fra Stjepana Marijanovića
Fra Frano Jukić i hrvatski jezik
Sintaktičke i leksičke osobitosti deseteračkoga pjesništva fra Grge Martića
Jezik i stil fra Antuna Kneževića
Pjesništvo fra Joze Markušića (stilske i jezične osobitosti)
Fra Rastko Drljić o prvom iliru Bosne
Fra Ignacije Gavran i franjevački ljetopisi
Izvori i literatura
Rječnik manje poznatih riječi i izričaja
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Bilješka o piscu
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 10; knj. 55

Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Sveučilišni profesor i jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Urednik je i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene

Klikni za povratak